roli today

roli today: "ohin hau halo hau nia blog, buat nebe durante nee hau mehi atu halo hodi apresenta hau nia hanoin ba sasan laek ne'e atu ema hotu nebe gosta bloging bele hatene, no le'e sa mak hau nia hakarak... kumprimentos ba bloger nain sira...hau hein kritika se iha buat ruma nebe ladun diak iha blog ne'e no bele dezemvolve liu tan hau nia blog ne'e.

comprimentos

roli MENDONCA"

0 comments